Personvernerklæring for Inga-låmi

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.
  1. Kontaktinfo
  2. Sentrale begreper
  3. Lillehammer Skiklub er behandlingsansvarlig
  4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
  5. Endringer i personvernerklæringen
  6. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
  7. Informasjon fra andre kilder
  8. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
  9. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
  10. Hvor lenge lagres opplysningene?
  11. Hvem kan informasjonen deles med?
  12. Informasjonsdeling med tredjepart
  13. Hvor oppbevares opplysningene?
  14. Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
  15. Andre formål
  16. Informasjonskapsler
  17. E-post og telefon

1. Kontaktinformasjon til Lillehammer Skiklub og Inga-låmi

Lillehammer Skiklub er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Lillehammer Skiklub
Idrettens Hus, Kleivbakken 9
2618 Lillehammer
Organisasjonsnummer: 969975890
E-post adresse: ingalaami@lillehammerskiklub.no
Mobil: 975 86 272

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Lillehammer Skiklub er behandlingsansvarlig

Lillehammer Skiklub er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, benytter deg av vår Chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du jobber i
 • Hjemmesideadresse til virksomheten din
 • Opplysninger om hvilke type datahjelp ditt firma ønsker og hvilke produkter og pakker de har
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

5. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Oppdatering vil være merket med dato.

6. Paragraf 6f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år.  Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

7. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

8. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en dialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

9. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via e-post du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

10. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Inga-låmi og Lillehammer Skiklub, eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

11. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen eller kundesupport.

12. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

13. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Lillehammer Skiklub i kundesystemet vårt. Lillehammer Skiklub har inngått databehandleravtaler (DPA) med sine tredjeparter, som sikrer at dataene de mottar og behandler på vegne av deg, gjøres i samsvar med den nye reguleringen.

14. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.

15. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

16. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

17. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.


Bagasje

Bagasjeoppbevaring er på Birkebeineren Skistadion. Her oppbevares din bagasjen som du selv innleverer på forhånd og henter etter målgang. Merk bagasjen med både startnummer og navn på merkelappen som du finner i startnummerkonvolutten.

Bagasjen leveres ut mot at du viser ditt startnummer.


Trafikk/parkering

Parkering

Det er avgiftsbelagt parkering på Birkebeineren skistadion. Parkeringsbilletten koster kr. 75,-
Du kjøper parkeringsbillett via Vipps (vipps-nummer kommer senere på denne siden).
Det er ikke mulig å betale cash ved ankomst.

Trafikk

All trafikk fra E6 til Lillehammer må følge skilting til Lillehammer Nord.

Vi oppfordrer deg til å benytte E6 og følge skiltingen til Håkons Hall og Birkebeineren Skistadion. Det er mulig å parkere ved Håkons Hall og på Birkebeineren Skistadion.

Trafikkvarsel

Beregn lengre tid enn normalt på strekningen Hamar - Lillehammer i forbindelse med veiarbeid.


Transport på renndagen

Det er gratis busstransport direkte til start på Birkebeineren Skistadion på renndagen fra følgende steder:
(Forhåndsreserver busstransport i resepsjonen på overnattingsstedet innen fredag kl. 22.00).

Buss til 30 km

For 30 km starter bussene fra Lillehammer skysstasjon kl. 08.40 og kjører innom de ulike hotellene til start.

  • Lillehammer Vandrerhjem, skysstasjonen: 08.40
  • First Hotell Breiseth, stasjonen: 08.40
  • Mølla Hotell: 08.50
  • Scandic Victoria: 08.50
  • Clarion Hotell Hammer: 08.55
  • Birkebeineren Hotell: 09.00
  • Scandic Lillehammer hotel: 09.00

Skyttelbusser fra Sigrid Undsetsveg: 09.00-17.30

Buss til 15 km  

For 15 km starter bussene kl. 10.15 og kjører innom de ulike hotellene til start.

  • Birkebeineren Hotell: 10.15 og 10.45
  • First Hotell Breiseth, skysstasjonen: 10.30
  • Mølla Hotell: 10.35
  • Clarion Hotell Hammer: 10.35
  • Lillehammer Vandrerhjem, stasjonen: 10.40
  • Scandic Victoria: 10.40
  • Scandic Lillehammer hotel: 10.40
  • *Lillehammer stasjon: 10.50

Skyttelbusser fra Sigrid Undsetsveg    09.00-17.30

 *Bussen korresponderer med toget som ankommer Lillehammer skysstasjon kl. 10.40.

   • Bor du privat kan du benytte skyttelbuss fra Sigrid Undsetsveg.
   • Merk: Det går ikke busstransport fra Sjusjøen og Nordseter
Returbuss

Det er gratis returtransport fra Birkebeineren Skistadion til Håkons Hall og overnattingsstedene fra kl 12.30. Siste buss går kl. 17.30.
Vi oppfordrer alle til å benytte kollektivtilbudet da det er begrenset parkering på Birkebeineren Skistadion.

Tog

NSB anbefaler deltakere til Ingalåmi å reise så tidlig som mulig fredag da det forventes stor trafikk.


Sperretider

Sperretider Ingalåmi
Sperrefristen til Ingalåmi er kl. 15.00 på Sagmyra.


Mat- og drikkestasjoner

Sted

Km

Servering

Start Påfylling av Maxim sportsdrikk og vann
Sagmyra 5/20 Maxim sportsdrikk, vann, saft, bananer og lefse
Kroken 11/27 Maxim sportsdrikk, vann og saft
Skistadion 16* Maxim sportsdrikk, vann, saft, bananer og lefse
Mål 15/30 Vann, saft, Pukka te, Maarud Potetgull®, bananer, Gilde pølser

*Gjelder kun for Ingalåmi 30 km
De som går 5 km får mat og drikke etter målgang på Birkebeineren Skistadion.


Velkommen til Ingalåmi 30 km

Velg pulje selv ved påmelding

Det er egen-seeding for deltakere i både 15 og 30 km.
Du kan endre pulje på Min side (link kommer) dersom ledig plass fram til 12. mars.

  • OBS! Puljer og starttider fastsettes 1 – 2 uker før rennet starter (når startnummer tildeles).
   Du finner endelig pulje og starttid på ditt startkort som du kan laste ned fra Min Side (link kommer) ca. en uke før rennet.
Starttider

Pulje 1 starter på startskudd (dvs. at tiden begynner å løpe når startskuddet går).
Øvrige puljer har mattestart (dvs. at tiden begynner å løpe når du krysser startmatta).

  • kl. 10.00: Pulje 1, bedre enn 2.00. Startfeltet åpner kl. 09.30
  • kl. 10.05: Pulje 2, 2.00 - 2.14
  • kl. 10.10: Pulje 3, 2.15-2.29
  • kl. 10.15: Pulje 4, over 2.30
Løypebeskrivelse

Løypa går to runder i 15 km med start og mål på Birkebeineren Skistadion.
Løypekart kommer.

 


Velkommen til Ingalåmi 15 km

Velg pulje selv ved påmelding

Det er egen-seeding for deltakere i både 15 og 30 km.
Du kan endre pulje på Min side (link kommer) dersom ledig plass fram til 12. mars.

  • OBS! Puljer og starttider fastsettes 1 - 2 uker før rennet starter (når startnummer tildeles).
   Du finner endelig pulje og starttid på ditt startkort som du kan laste ned fra Min Side (link kommer) ca. en uke før rennet
Starttider

Du kan velge å gå med eller uten tidtaking.
Pulje 1 starter på startskudd (dvs. at tiden begynner å løpe når startskuddet går).
Øvrige puljer har mattestart (dvs. at tiden begynner å løpe når du krysser startmatta).

  • kl. 12.00: Pulje 1, bedre enn 1.20 Startfeltet åpner kl. 11.30
  • kl. 12.10: Pulje 2, 1.20-1.39 gruppe 1
  • kl. 12.20: Pulje 3, 1.20-1.39 gruppe 2
  • kl. 12.30: Pulje 4, 1.40-2.00 gruppe 1
  • kl. 12.35: Pulje 5, 1.40-2.00 gruppe 2
  • kl. 12.40: Pulje 6, uten tidtaking gruppe 1
  • kl. 12.45: Pulje 7, uten tidtaking gruppe 2.
Løypebeskrivelse

Løypa går i lett terreng med start og mål på Birkebeineren Skistadion.
Løypekart kommer.


Velkommen til Ingalåmi 5 km

Starttider

Dette er en fellesstart som starter kl. 13:00 uten tidtaking.
Du slipper inn i startfeltet 15 minutter før start, her kan du være med på en felles oppvarming.

Klasseinndeling

Det er ingen klasseinndeling eller aldersgrense, men er du under 12 år bør du delta sammen med en voksen.

Løypebeskrivelse

Løypa går i lett terreng med start og mål på Birkebeineren skistadion.