Endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil bli gjort tilgjengelig på denne siden kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut og inn) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder.

Endringer må sendes pr mail til:
Rennleder: tande.13@online.no mob: 41239355
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554

Changes to participants lists.

Participants list will be available on this page, under the respective events, the night before the current TCM.
Changes (racers in and out) must be sent to organizer at latest one hour before actual TCM. Changes must contain FIS CODE and Name.

Changes has to be sent by Email to:
Chief of race: tande.13@online.no mob: 41239355
Chief of timing; to-hauan@online.no mob: 99094554

List of competitor Women

02.04.2024 FIS DH Training 1  Women

 

03.04.2024 FIS DH Training 2  Women

 

04.04.2024 FIS NC DH – Womens

 

05.04.2024 FIS NC SG – Womens

 

06.04.2024 FIS NC SL – Women

 

07.04.2024 FIS NC GS – Women 

List of competitor Men

02.04.2024 FIS DH Training 1 Men

 

03.04.2024 FIS DH Training 2  Men

 

04.04.2024 FIS NC DH – Men

 

05.04.2024 FIS NC SG – Men

 

06.04.2024 FIS NC GS – Men

 

07.04.2024 FIS NC SL – Men 

Sponsorer