Endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil normalt bli gjort tilgjengelig på denne siden kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder. Etteranmeldinger vil ikke bli behandlet.

Endringer sendes pr mail til:
Rennleder: tande.13@online.no mob: 41239355
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554

Changes to competitor lists.

Participants list will normally be available on this page, under the respective events, the night before the current TCM.
Changes (racers out) must be sent to organizer at latest one hour before actual TCM. Changes must contain FIS CODE and Name.

Changes must be sent by Email to:
Chief of race: tande.13@online.no mob: 41239355
Chief of timing; to-hauan@online.no mob: 99094554

Sponsorer