Medlemskontigent

I lillehammerskiklub har vi tre typer kontigent avhengig av av alder og aktivitetsnivå. Medlemskontigent er en av hovedinntektene til Norske idrettsklubber, og skal være med å dekke opp for utgifter klubber har med aktivitet og tilretteleggelse for aktivitet på alle nivåer.

Aktiv

800,-per år

For aktive juniorer (fra 17år) og eldre som tar del i klubbens aktivitet eller konkurranseaktivitet. Alle aktive medlemmer samt våre medlemmer i Trening & Mosjon betaler denne kontigenten.

Barn

600,-per år

Medlemsskap for barn og ungdom fra 0-16 år som deltar i klubbens ukentlige aktiviter

Skiklubvenn

350,-per år

LSK er en klubb med mye historie. Skiklubvenn medlemskapet er et støttemedlemsskap. Det er mange som ikke lenger driver aktiv idrett, men som ønsker å bidra til økt aktivitet i klubben, og eller ta del klubbens sosiale miljø, dens arrangementer, eller ønsker å benytte seg av klubbens medlemsfordeler. Foreldre eller andre som ønsker stemmerett på årsmøtet, etter NIFs lov, velger også denne kontigenten.


Treningsavgift

Treningsavgift er en kostnad aktive betaler i tillegg til medlemskontingent. Den skal dekke….. Avgiftene for er ulik avhengig av gren. Mer informasjon finner du under.