Treningsavgifter Sesongen 2021/2022

Kids

0,- pr. sesong

Det er ingen treningsavgift for Kidz-Gruppen. Dette for å gjøre terskelen lavere for barn til å prøve flere av klubbens forskjellige grener.

11-16 år

0,- pr. sesong

Det er ingen treningsavgift for Kidz-Gruppen. Dette for å gjøre terskelen lavere for barn til å prøve flere av klubbens forskjellige grener.