Treningsavgift Sesongen 2023/2024

Skileik

0,- pr. sesong

Det er ingen treningsavgift for utøvere i denne gruppen. Dette for å gjøre terskelen lavere for barn til å prøve flere av klubbens forskjellige grener.

11-12år

700,- pr. sesong

Innebærer to til tre treninger i uken fra uke 40 til og med mars.

13-14år

1800 ,- pr. sesong

Innebærer to til tre treninger i uken fra uke 40 til og med mars.

15-16år

2300,- pr. sesong

Innebærer tre til fire treninger i uken fra august til og med mars.

Junior høy sats

7500,- pr. sesong

Treningsavgiften finansierer den daglige aktivitet i gruppa. Avgiften dekker utgifter til trenere, styrketrening innendørs og egen smøreservice på renn. Treningsavgiften innebærer også individuell oppfølging fra gruppas trenere med treningsdagbok og treningsplaner

Junior lav sats

4500 ,- pr. sesong

Dette er ein avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjer at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. Dei som betalar denne vil ikkje får oppfølging av trenare med treningsdagbok, då dette er beregna på dei som går på tildømes NTG eller har ei anna hovudidrett. Og dermed får oppfølging frå trenar der i frå.

Senior høy sats

9900 ,- pr. sesong

Dette er ein avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjer at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. Dei som betaler denne får også oppfølging av gruppas trenere med treningsdagbok og treningsplaner

Senior lav sats

5900,- pr. sesong

Dette er ein avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjer at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. Dei som betalar denne vil ikkje får oppfølging av trenare med treningsdagbok, då dette er beregna på dei som går på tildømes dei som er på team eller liknande og dermed får oppfølging frå trenar der i frå.