Medlemskontingent

I Lillehammer skiklub har vi tre typer kontingenter avhengig av alder og aktivitetsnivå. Medlemskontingent er en av hovedinntektene til norske idrettsklubber, og skal være med å dekke utgifter klubber har i forbindelse med tilretteleggelse for aktivitet på alle nivåer.

Aktiv

1000,-per år

For aktive juniorer (fra 17 år) og eldre, som tar del i klubbens trenings – eller konkurranseaktivitet. Alle aktive medlemmer samt våre medlemmer i Trening & Mosjon betaler denne kontigenten.

Barn

700,-per år

Medlemskontingent for barn og ungdom fra 0-16 år som deltar i klubbens ukentlige treningsaktiviteter

Familiemedlemskap

2000,-per år

Medlemskontingent for familie med 2 og flere barn som deltar i klubbens treningsaktiviteter

Skiklubvenn

400,-per år

Lillehammer Skiklub har mye historie. «Skiklubvenn» er et støttemedlemsskap for de mange som ikke lenger driver aktivt med idrett, men som ønsker å bidra til økt aktivitet i klubben, og/eller ta del i klubbens sosiale miljø, dens arrangementer, eller ønsker å benytte seg av klubbens medlemsfordeler. Foreldre eller andre som ønsker stemmerett på årsmøtet, etter NIFs lov, velger også denne kontingenten.


Treningsavgift

Treningsavgift er en kostnad de aktive betaler i tillegg til medlemskontingent. Den skal blant annet dekke utgifter til trenere, treningsplanlegging mm. Avgiften er ulik avhengig av gren. Mer informasjon finner du under.