Dugnad

For å holde kostnadene så lave så mulig, så trenger klubben inntekter.

En viktig del av klubbens inntektsgrunnlag er dugnader. Dette er dugnader i forbindelse med Birkebeiner arrangementene, World Cup arrangement i desember og interne klubbarrangementer. Dugnader kan også være en del av klubbens interne arrangement som Lysløyperenn, kretsrenn og andre arrangement.

Årsplan for dugnader Lillehammer Skiklub langrenn

Gjeldende retningslinjer for dugnader i Lillehammer Skiklub langrenn: Retningslinjer for dugnader i Lillehammer Skiklubb Langrenn