Vi i Lillehammer Skiklub ønsker å ta vare på både våre tillitsvalgte og våre medlemmer. Har du utfordringer i klubben, føler behov for å prate med noen om ulike ting som preger din hverdag, enten det gjelder sportslige eller utenomsportslige ting; ikke nøl med å ta kontakt med tillitsvalgte eller trenere rundt deg. Hele støtteapparatet i klubben er her for å hjelpe deg, men har forståelse for at det noen ganger kan være vanskelig å begynne. Søk råd hos den som står deg nærmest, eller ta direkte kontakt med daglig leder. Vi er er her for deg.


Seksuell trakassering

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. I Lillehammer Skiklub er det nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming

Alle i involverte i klubben skal jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.
Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Med mistanke om trakassering vil administrasjonen be NIF, umiddelbart om råd, om videre prosess og evt ta saken videre til politianmeldelse. Dersom du eller noen rundt deg opplever ubehageligheter som kan gå inn under beskrivelsen over, må du ikke nøle med å ta kontakt med tillitsvalgt, trener, eller administrasjon. Eva prat med foreldre eller andre personer du føler deg trygg sammen med. Vi vil bistå deg og sørge for at du, både blir tatt på alvor, og får råd og veiledning i prosessen videre.

mer om seksuell trakassering

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er dessverre ikke helt uvanlig, og et fenomen som har stor og alvorlig utbredelse i Norsk idrett. Derfor er det heldigvis også mye god hjelp å få. Trenger du hjelp eller råd, eller bare ønsker en uformell prat, ta kontakt med en ansatt eller tillitsvalgt i klubben. Vi skal sørge for at du forblir anonym, og at du får den oppfølgingen du selv ønsker, etter eventuelle anbefalinger fra oss. Disse kan du kontakte.

Mobbing

Les mer

Kontaktpersoner

Daglig leder: Stine Lombnæs

E-post: stine@lillehammerskiklub.no Telefon: 990 97 881