Lisens og forsikring

Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge og utlandet.

Skilisensen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter ikke en reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører.

For at lisensen skal være gjeldende må medlemskontigent i klubb være betalt.

Trykk her for utdypende informasjon om lisens