Rammer for sesongen

Rammen for sesongen legges kvart år i april. Disse presentere sesongen for gruppa, med samlinger, treninger, priser og skirenn. Rammene for sesongen 2019/2020 finner ein i menyen til høgre.

Rammer for senioropplegg 2019/2020