Høg treningsavgift

6500 kr

Dette er en avgift som går til å være med å finnanisiere den daglige aktivitet i gruppen. Den gjør at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. De som betaler denne får også oppfølging av gruppens trenere med treningsdagbok og individuelle treningsplaner

Lav treningsavgift

3000

Dette er en avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjør at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne og ha smøreservice på renn. De som betalar denne vil ikke få oppfølging av trenere med treningsdagbok, da dette er beregna på de som går på tildømes NTG eller har en anna hovud idrett og dermed har oppfølging fra trenere der i fra.