Rammer for sesongen

Rammen for sesongen legges kvart år i april. Disse presentere sesongen for gruppa, med samlinger, treninger, priser og skirenn. Rammene for sesongen 2019/2020 finner en i menyen til høgre.

Rammer for junioropplegg 2020/2021

Økonomi

Under finner ein skjemaet som beskriver Treningsavgiften for dei ulike gruppene. De er også ein beskrivelse av kva ein kan få i kostnadsdekning frå klubben, når sesongen er over.

Treningsavgift og kostnadsdekning sesongen 2021/2022

Dugnad:

For å holde kostnadene så lave så mulig, så trenger klubben inntekter. En viktig del av klubbens inntektsgrunnlag er dugnader. Dette er dugnader i forbindelse med Birkebeiner arrangementene, World Cup arrangementa i desember og interne klubbarrangementer. Dugnader kan også være ein del av klubbens interne arrangment som Lysløyperenn, kretsrenn og andre arrangement. I dokumentet under, ser du kva som er Retningslinjene til dugnad for klubben i den kommande sesongen, i forhold til aldersgruppe.

Retningslinjer for dugnader

Spond:

For å at ein skal få ein enklare organisering og kommunikasjon innad i gruppen, bruker ein appen Spond. Dette er ein app som gjer det enkelt å følge med på kva som skjer, endringer, melde seg til dugnad, påmeldinger til samlinger og treninger. Så det er viktig at alle i gruppa laster ned og kontakter trenar i gruppa for å få tilgang.

Spond

Brikke

Alle skirenn i Oppland og stort sett i Norge bruker tidtakerbrikker fra Emit. Vi anbefaler at alle som går skirenn jevnlig har sin egen brikke. Disse brikkene får man kjøpt på Emit sine sider eller hos Betek på Lillehammer. Dette er en lur investering, da brikkene varer i flere seonger, og både som skiløper og syklist. Hvis man ikke kjøper egen brikke, kan man leie denne på hvert renn, men dette er en gjentakende kostnad som over tid vil bli større enn det å kjøpe egen brikke. Skiklubkontoret får samlefaktura med leiekostnader fra hvert renn, disse blir viderefakturert til personen det gjelder på slutten av sesongen.