Det vil være smøreservice fra Swix ved startområde slik at du får hjelp til å få på riktig smøring som passer til forholdene denne dagen.
Smørehjelpen tilbyr vi gratis.
Det vil også være mulig å få hjelp til dette på Sagmyra.

Ønsker du å smøre selv så får du tips til dette via Swix.no