Results Women

29.03.2020 FIS SL – NC – Women
28.03.2020 FIS GS – NC – Women
27.03.2020 Team Event 
26.03.2020 FIS SG – NC – Women
25.03.2020 FIS DH – NC – Women
24.03.2020 FIS AC – NC – Women
23.03.2020 FIS DH TR Women

Results Men

29.03.2020 FIS SL – NC – Men
28.03.2020 FIS GS – NC – Men
27.03.2020 Team Event 
26.03.2020 FIS SG – NC – Men
25.03.2020 FIS DH – NC – Men
24.03.2020 FIS AC – NC – Men
23.03.2020 FIS DH TR – Men