BINDING AV PÅMELDING

Påmeldingen er bindende fra den dagen du har meldt deg på. Melder du deg av før det er to måneder igjen til arrangementets start, har du krav på full refusjon av startavgiften. Melder du deg av når det er mindre enn to måneder igjen til arrangementets start har du krav på 80% av startavgiften. Melder du deg av mindre enn en måned igjen til arrangementets start har du ikke krav på refusjon av startavgiften.


VED AVLYSNING

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.


PERSONOPPLYSNINGER

Ved påmelding samtykker du at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i personvernerklæringen (les denne her).


BRUK AV SITUASJONSBILDER

Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder av deg kan bli lagt ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Slike bilder vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, f.eks i arrangørens tidsskrifter og publikasjoner. Bilder kan også bli brukt i kommersiell sammenheng. Bildene benyttes for og til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.


VIKTIG INFORMASJON OG NYHETSBREV

Ved påmelding godtar du at vi kan sende deg viktig informasjon. Du godtar også å motta nyhetsbrev på mail, og dersom du ønsker å melde deg av nyhetsbrevet kan du sende oss en mail med «avmelding nyhetsbrev».


For spørsmål rundt påmelding eller avmelding av nyhetsbrev, send oss gjerne en mail.