Overnatting

Informasjon om Overnatting

Påmelding

Det benyttes online påmelding via Min Idrett.

Påmeldingsfristen er onsdag 18. mars kl. 23.59. NB: Ingen etteranmeldinger. De som er kvalifisert til NC finale junior må melde seg på vanlig måte.

NB. Under fredags 5 og 10 km, skal juniorene melde seg på i seniorklassen.

Etter at påmeldingsfristen har utløpt, vil påmeldingslistene bli lagt ut på nettsiden for gjennomsyn. Korrigeringer må snarest meldes til ellie.lein@skiforbundet.no. Listene blir fjernet fra nettsiden kl. 23:59 søndag 22. mars. Korrigerte påmeldingslister blir lagt ut tirsdag 24. mars.

Startkontigent

Startkontingent betales ved påmelding i Min Idrett. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt. page2image46320640Startkontingent individuelt kr. 220.- pr. start for fredag og lørdag.