I menyen til høgre finner du treningsplanene for dei ulike periodene til denne gruppa.

Anna nyttig informasjon

  • Ved sterk kulde, er det dei følgande retningslinjene som gjelder for 11/12 årsgruppa
    • Nedre kuldegrense for trening -13
    • Med vind – 10
    • Temperaturen klokka 16.30, avgjer om det blir trening eller ikkje