Endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil bli gjort tilgjengelig på denne siden kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut og inn) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder.

Endringer må sendes pr mail til:
Rennleder: rolle@ntg.no mob: 48010851
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554

Changes to participants lists.

Participants list will be available on this page, under the respective events, the night before the current TCM.
Changes (racers in and out) must be sent to organizer at latest one hour before actual TCM. Changes must contain FIS CODE and Name.

Changes has to be sent by Email to:
Chief of race: rolle@ntg.no mob: 48010851
Chief of tming; to-hauan@online.no mob: 99094554