Endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil bli gjort tilgjengelig kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut og inn) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder.

Endringer sendes pr mail til:
Rennleder: rolle@ntg.no mob: 48010851
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554