Sportsplan Lillehammer Skiklub - Alpint

Lillehammer Skiklub har igjennom Teknisk Komité Alpint utarbeidet en Sportsplan. Sportsplanen er et ledende dokument i forhold til tilrettelegging av trening og gjennomføring. Sportsplanen tar utgangspunkt i utøvernes alder for best mulig utvikling av utøverne og det sosiale internt i gruppen men også på tvers av gruppene.  Sportsplanen gir også en trygghet for planlegging og gjennomføring for trenere. Den gir også en trygghet for utøvere og foreldre i forhold til at det ligger en klar struktur på treningen igjennom aldersgruppene i Lillehammer Skiklub - Alpint.

Klikk her for å se Sportsplanen til Lillehammer Skiklub - Alpint

Spond

Vi i Lillehammer Skiklub benytter oss av Spond som kommunikasjonsverktøy for påmeldinger til samlinger i regi av Lillehammer Skiklub og for raske beskjeder ut til medlemmene om det skulle komme endringer på dagen. Dette gir en større fleksibilitet for trenere og oppmenn i kommunikasjon. Hovedinformasjonskanal vil fortsatt være hjemmesiden. Kontakt oppmann i din gruppe om en ikke er meldt inn i riktig Spondgruppe enda.

Generelle medlemskrav

Lillehammer Skiklub - Alpint har igjennom mange år tilegnet seg erfaring som arrangør av alle type renn og nivå fra Klubbrenn og Telenor Karusell og opp til og med Europa Cup. Våre arrangementer er viktige for å sikre inntekter for framtiden, samt å videreføre kunnskapen internt i alpin gruppa. Inntektene som skapes igjennom arrangementene går direkte til aktivitet og for å beholde en av landets laveste treningsavgifter. Sammenligner en treningsavgiften med antall økter igjennom en uke, måned eller år er det en ekstremt lav treningsavgift i Lillehammer Skiklub - Alpint.

Det generelle dugnadskravet i Lillehammer Skiklub - Alpint er å stille som funksjonær i et Birken arrangement og to dager i et eller flere gren-arrangement pr familie. Arrangementene vi har i Hafjell gjør at vi kan tilby lave sesongkort til våre medlemmer siden vi skaper større aktivitet i anlegget.

I tillegg til dette kan en også få enda rimeligere sesongkort for voksne i Hafjell/Kvitfjell om en binder seg til ytterligere dager til gren-arrangement.

Klikk her for å se Sesongkort priser for medlemmer i Lillehammer Skiklub (kommer!)

Årets første store arrangement FIS Fartsuka som starter tirsdag 23. januar. og avsluttes 28. januar. Helgen etterpå, søndag 4. februar, arrangerer vi sammen med Oppland Skikrets og Akershus Skikrets og vil være i forbindelse med Breddesamlingen til NSF. Det tredje arrangementet er Kretsmesterskapet i storslalåm som skal  lørdag 10. februar. Årets aller største arrangment vil være NM 2024 - Alpint. Arrangementet starter 2. april og avsluttes 7. april. Det siste rennet vi skal arrangere er MiniFart som vil bli arrangert 13. og 14. april. I tillegg til disse rennene kommer klubbrenn. Disse er pr nå ikke satt opp enda, men kommer da terminlisten er fastsatt.

Kontaktpersoner

Ketil Norheim

Funksjonærkoordinator

+47 900 11 202
ketil@cc.no

Østen Tande

Hovedtrener U14/Kontaktperson Alpint

+47 412 39 355
tande.13@online.no