Styret i Lillehammer Skiklub har utarbeidet ny strategi for perioden 2021 – 2025. Strategien fastsetter klubbens langsiktige målsettinger, og de nødvendige tiltak for å nå målene. Dette er hva som anses å være de viktigste fokusområdene for skiklubben fremover.

Strategidokumentet er utarbeidet av styret. Administrasjonen, de tekniske komiteene, oppmenn og andre verv-innehavere har kommet med innspill. Det er viktig for oss at medlemmene i skiklubben kjenner seg igjen i – og er enige i – den retningen skiklubben ønsker å gå. Derfor ønsker vi også deres innspill på vedlagte strategidokument.

Eventuelle kommentarer og innspill sendes til post@lillehammerskiklub.no innen 20.april 2021.

Lillehammer Skiklub Strategi 2021-2025