Takket være en svært raus gave fra Sport1 Lillehammer, har Para-gruppen i Lillehammer Skiklub hele sesongen kunnet glede seg over gode ski med godt feste! Før jul fikk nemlig samtlige 9 utøvere i gruppen hvert sitt par med felle-ski i gave fra Sport1. Med en vinter slik vi har hatt nå, med store variasjoner i vær – og føreforhold, har skiene virkelig kommet til sin rett.

Einar Hoff, oppmann for Para-gruppen, sier dette om gaven:

«Felle-skiene ble veldig godt mottatt både av utøverne og deres foreldre/foresatte, og det ble stor stas da alle 9 utøverne fikk nye ski😊. Felle-ski er perfekt for disse utøverne, da de har godt med feste og vi ikke trenger å smøre skiene fra gang til gang. Noen av våre utøvere bor i bofellesskap, og slik sett så unngår vi å bruke viktig tid av treningen til å smøre skiene til utøverne. Alle stiller likt, og det er en stor fordel. I disse tider med mildvær unngår vi også at det kommer klister på klærne til utøverne. Jeg vil på vegne av Charlotte, Emma, Liv, Holly, Herman, Erlend, Bjørn, Jonas og Isak takke Sport1 for gaven».

For Butikksjef Bjørn Benno i Sport1 Lillehammer er det selvsagt at de ønsker å bidra til Para-gruppen, og han sier følgende:

«Som mangeårig samarbeidspartner til Lillehammer Skiklub er det naturlig for oss å være med å bidra. Vi synes den jobben Lillehammer skiklub gjør med para-utøverne er fantastisk, og er veldig glade for å kunne være med på laget.

Vi ønsker å skape skiglede for alle, og dette er selve definisjonen på skiglede for vår del»