Frå 15 desember har regjeringa innført nye tiltak for å begrense smitten av Korona. Dette vil ha påverkingar på klubbens aktivitet og vil gjelde fram til og med 14. januar.

Dei generelle smittevernstiltaka er forsett viktig å overhalde:

  • Er ein sjuk skal ein ikkje møte på trening, sjølv med negativ koronatest
  • Er ein i karantene eller er nærkontakt skal ein holde seg heime
  • Hugs god hånd- og hostehygiene

For den normale treningsaktiviteten vil vi følge desse retningslinjane:

  • Ingen avstandskrav, men vi prøver å halde meteren uansett alder.
  • Gruppestørrelsar på 20 personer per treningsgruppe. Dette gjelder for alle grupper.
  • Junior og senior – Langrenn vil ikkje gjennomføre trening innandørs i perioden før jol. Det vil bli tatt ein ny vurdering for junior over nyttår.
  • Junior og senior – Alpint vil gjennomføre trening med avstandskrav på 1 meter.

Arrangement:

  • Arne Rustadstuens Minneløp lørdag 15.12 er utsatt. Klubben jobbar i samarbeid med kretsen for å finne ein ny dato for arrangementet.
  • ØTI Julerennet er det enda ikke avklart hva status er, men ut ifra retningslinjene kan dette gjennomføres med god avstand.
  • Følg med på informasjon frå Oppland Skikrets for kva som skjer med ulike arrangement i den nærmaste perioden.