Kurs og utdanning

Kurs og seminarer bidrar til å øke kompetansen hos medlemmer i Norges Skiforbund. Dette er viktig for å møte fremtiden med gode arrangører, trenere, dommere og ledere.

I Lillehammer Skiklub er vi opptatt av at trenere og tillitsvalgte som ønsker det skal for mulighet til å styrke sin kompetanse innen sitt ansvarsområde i klubben.

Les mer om skiforbundet kurs her.

 

Ta kontakt med leder for din teknisk komité for mer informasjon om hva klubben legger til rette for.