Treningsavgift Sesongen 2022/2023

Skileik

0,- pr. sesong

Det er ingen treningsavgift for utøvere i denne gruppen. Dette for å gjøre terskelen lavere for barn til å prøve flere av klubbens forskjellige grener.

11-12år

500,- pr. sesong

Innebærer to til tre treninger i uken fra uke 40 til og med mars.

Gruppe 13-14 år

1500 ,- pr. sesong

Innebærer to til tre treninger i uken fra uke 40 til og med mars.

15-16år

2000,- pr. sesong

Innebærer tre til fire treninger i uken fra august til og med mars.

Junior høy sats

6500,- pr. sesong

Treningsavgiften finansierer den daglige aktivitet i gruppa. Avgiften dekker utgifter til trenere, styrketrening innendørs og egen smøreservice på renn. Treningsavgiften innebærer også individuell oppfølging fra gruppas trenere med treningsdagbok og treningsplaner

Junior lav sats

3000 ,- pr. sesong

Dette er ein avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjer at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. Dei som betalar denne vil ikkje får oppfølging av trenare med treningsdagbok, då dette er beregna på dei som går på tildømes NTG eller har ei anna hovudidrett. Og dermed får oppfølging frå trenar der i frå.

Senior

6500 ,- pr. sesong

Dette er ein avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjer at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. Dei som betaler denne får også oppfølging av gruppas trenere med treningsdagbok og treningsplaner

Junior

3000,- pr. sesong

Dette er ein avgift som går til å være med å finnaisere den daglige aktivitet i gruppa. Den gjer at gruppa kan ha ansatte trenere, kunne ha styrketrening inne, ha smøreservice på renn. Dei som betalar denne vil ikkje får oppfølging av trenare med treningsdagbok, då dette er beregna på dei som går på tildømes dei som er på team eller liknande og dermed får oppfølging frå trenar der i frå.