Ein viktig del av gruppa er dei ukentlige fellestreningene, som forgår i nærområdet på Lillehammer. Gruppa har 3-4 fellestreninger i veka, med ulikt innehold. Desse øktene inneholder styrke, rulleski, intervaller, teknikk øving.

I menyen til høyre finner ein planene for fellestreninger. Disse planene innholdet informasjon om dato, tid og innhold i dei spesifikke øktene. Trenerene som står for utforming av planen legger også inn ein periodisering av dei ulike ukene. Disse er katigoisert med farge kode

Rød: Hard treningsuke

Gul: Middels treningsuke

Grønn: Lett treningsuke