Rammer for sesongen

Rammen for sesongen legges kvart år i april. Disse presentere sesongen for gruppa, med samlinger, treninger, priser og skirenn. Rammene for sesongen 2019/2020 finner ein i menyen til høgre.

Rammer for senioropplegg 2019/2020

Økonomi

Under finner ein skjemaet som beskriver Treningsavgiften for dei ulike gruppene. De er også ein beskrivelse av kva ein kan få i kostnadsdekning frå klubben, når sesongen er over.

Treningsavgift og kostnadsdekning sesongen 2021/22

Dugnad:

For å holde kostnadene så lave så mulig, så trenger klubben inntekter. En viktig del av klubbens inntektsgrunnlag er dugnader. Dette er dugnader i forbindelse med Birkebeiner arrangementene, World Cup arrangementa i desember og interne klubbarrangementer. Dugnader kan også være ein del av klubbens interne arrangment som Lysløyperenn, kretsrenn og andre arrangement. I dokumentet under, ser du kva som er Retningslinjene til dugnad for klubben i den kommande sesongen, i forhold til aldersgruppe.

Retningslinjer for dugnader 

Spond:

For å at ein skal få ein enklare organisering og kommunikasjon innad i gruppa, bruker ein appen Spond. Dette er ein app som gjer det enkelt å følge med på kva som skjer, endringer, melde seg til dugnad, påmeldinger til samlinger og treninger. Så det er viktig at alle i gruppa laster ned og kontakter trenar i gruppa for å få tilgang.

Spond