Seniorgruppa har i løpet av ein sesong fleire samlingar, der ein både er på Lillehammer og trener eller reise vekk for bu og trene i lag. I forbindelse med samlingene subsidiere klubben ein del av kostnadene, mens noko av kostnadene må utøverne sjølv ta. Meir informasjon om kostnader med samlinger finner du her.

 

Planen for samlinger er:

August 3- 7 : Samling på Ilsetra

September 16- 20: Heimesamling Lillehammer

Oktober 3 til 9: Voss

November 11-15: Snø der det er