Retningslinjer for trening i forhold til smitteværnsretningslinjer:

  • Sjå Spond, for info om trening, grupper og tidspunkt. Viktig at alle overholder det, og er oppdatert.
  • Viktig at ein melder seg på trening, for å vite antallet som vil møte opp.
  • Me skal holde 1 meters avstand, i alt me gjer og ikkje ha noko kroppskontakt eller bytte noko form for utstyr.
  • Ved sjukdom skal ein ikkje være til stade på trening.
  • Gjer dekan kjent med Skiforbundet sine retninger her

Ein viktig del av gruppa er de ukentlige fellestreningene, som forgår i nærområdet på Lillehammer. Gruppa har 3-4 fellestreninger i uken, med ulikt innhold. Disse øktene inneholder styrke, rulleski, intervaller og teknikk øving.

I menyen til høyre finner en planene for fellestreninger. Disse planene innholdet informasjon om dato, tid og innhold i dei spesifikke øktene. Trenerene som står for utforming av planen legger også inn ein periodisering av dei ulike ukene. Disse er katigoisert med farge kode

Rød: Hard treningsuke

Gul: Middels treningsuke

Grønn: Lett treningsuke