Skistua vil gjennom vinteren være åpen tirsdag og torsdag under trening, fra kl 18.00 – 19.30. Dette gjelder også garderober og toaletter.

Det vil være mulig å kjøpe kaffe for et lite beløp som betales med VIPPS.

Vi oppfordrer foreldre til å bruke klubbhuset mens barna er på trening, så det blir et sosialt møtested for klubbens medlemmer.

Ønskes det å benytte skistua til andre treninger eller samlinger i LSK-regi, ta kontakt med klubbhusansvarlige på klubbhus@lillehammerskiklub.no