Kontaktinfo

Arenaleder
Jo Mork, jomork79@gmail.com. 99014838

Rennleder
Rolf Bryn, rolf.bryn@nordea.no, 90196476.