Påmelding

Det benyttes online påmelding via Min Idrett.

Påmeldingsfristen er onsdag 18. mars kl. 23.59. NB: Ingen etteranmeldinger.

Etter at påmeldingsfristen har utløpt, vil påmeldingslistene bli lagt ut på nettsiden for gjennomsyn. Korrigeringer må snarest meldes til tormod.kleppa@eidsiva.no. Listene blir fjernet fra nettsiden kl. 23:59 søndag 22. mars. Korrigerte påmeldingslister blir lagt ut tirsdag 24. mars.

Startkontigent

Startkontingent betales ved påmelding i Min Idrett. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt. Startkontingent individuelt kr. 220.- pr. start.