Frist for å bestille smørebod/smøreplass utsettes til torsdag 27.2

Smørebodene vi tilbyr er de samme som brukes under World Cup, og holder den standard som FIS krever.

For å sikre gode forhold for alle som trenger smørebod eller smøreplass for henger/bil må vi vite hvor stort behovet er. Bindene påmelding er derfor nødvendig.

Meir informasjon om bestilling finner du her

Fristen for påmelding utsettes 1 uke til torsdag 27.2.