Sportsplan Lillehammer Skiklub - Alpint

Lillehammer Skiklub har igjennom Teknisk Komité Alpint utarbeidet en Sportsplan. Sportsplanen er et ledende dokument i forhold til tilrettelegging av trening og gjennomføring. Sportsplanen tar utgangspunkt i utøvernes alder for best mulig utvikling av utøverne og det sosiale internt i gruppen men også på tvers av gruppene.  Sportsplanen gir også en trygghet for planlegging og gjennomføring for trenere. Den gir også en trygghet for utøvere og foreldre i forhold til at det ligger en klar struktur på treningen igjennom aldersgruppene i Lillehammer Skiklub - Alpint.

Klikk her for å se Sportsplanen til Lillehammer Skiklub - Alpint

Spond

Vi i Lillehammer Skiklub benytter oss av Spond som kommunikasjonsverktøy for påmeldinger til samlinger i regi av Lillehammer Skiklub og for raske beskjeder ut til medlemmene om det skulle komme endringer på dagen. Dette gir en større fleksibilitet for trenere og oppmenn i kommunikasjon. Hovedinformasjonskanal vil fortsatt være hjemmesiden. Kontakt oppmann i din gruppe om en ikke er meldt inn i riktig Spondgruppe enda.

Generelle medlemskrav

Lillehammer Skiklub - Alpint har igjennom mange år tilegnet seg erfaring som arrangør av alle type renn og nivå fra Klubbrenn og Telenor Karusell og opp til og med Europa Cup. Våre arrangementer er viktige for å sikre inntekter for framtiden, samt å videreføre kunnskapen internt i alpin gruppa. Inntektene som skapes igjennom arrangementene går direkte til aktivitet og for å beholde en av landets laveste treningsavgifter. Sammenligner en treningsavgiften med antall økter igjennom en uke, måned eller år er det en ekstremt lav treningsavgift i Lillehammer Skiklub - Alpint.

Det generelle dugnadskravet i Lillehammer Skiklub - Alpint er å stille som funksjonær i et Birken arrangement og to dager i et eller flere gren-arrangement pr familie. Arrangementene vi har i Hafjell gjør at vi kan tilby lave sesongkort til våre medlemmer siden vi skaper større aktivitet i anlegget.

I tillegg til dette kan en også få enda rimeligere sesongkort for voksne i Hafjell/Kvitfjell om en binder seg til ytterligere to eller fire dager til gren-arrangement.

Klikk her for å se Sesongkort priser for medlemmer i Lillehammer Skiklub

Årets første store arrangement er landsrenn for U14 og U16 i Super-G. Rennet vil gå søndag 22. januar og vil være i forbindelse med Breddesamlingen til NSF. Farstuka 2023 går fra tirsdag 24. januar til og med søndag 29. januar. Det andre arrangementet er Kretsmesterskapet i slalåm som skal avholdes i Kjusbakken 11. eller 12. februar. Det siste rennet vi skal arrangere er MiniFart som vil bli arrangert 15. og 16. april. I tillegg til disse rennene kommer klubbrenn. Disse er satt opp 10. januar (Slalåm), 2. februar (Super-G) og 7. mars (Storslalåm).

Kontaktpersoner

Ketil Norheim

Funksjonærkoordinator

+47 900 11 202
ketil@cc.no

Bjørn-Tore (Totto) Staurset

Sportssjef - Alpint

+47 938 73 691
totto@lillehammerskiklub.no