Retningslinjer for endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil bli gjort tilgjengelig kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut og inn) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder.

Endringer sendes pr mail til:
Adm ansvarlig: totto@lillehammerskiklub.no mob: 93873691
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554

List of competitor Women

25.01.2022 FIS DH Training 1  Women

 

26.01.2022 FIS DH Training 2  Women

 

27.01.2022 FIS DH – NJC U18 Women

 

28.01.2022 FIS DH – Women

 

29.01.2022 FIS SG – NJC U18 Women

 

30.01.2022 FIS SG – Women

 

List of competitor Men

25.01.2022 FIS DH Training 1  Men

 

26.01.2022 FIS DH Training 2  Men

 

27.01.2022 FIS DH – NJC U18 Men

 

28.01.2022 FIS DH – Men

 

29.01.2022 FIS SG – NJC U18 Men

 

30.01.2022 FIS SG – Men