Endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil bli gjort tilgjengelig på denne siden kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut og inn) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder.

Endringer må sendes pr mail til:
Rennleder: tande.13@online.no mob: 41239355
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554

Changes to participants lists.

Participants list will be available on this page, under the respective events, the night before the current TCM.
Changes (racers in and out) must be sent to organizer at latest one hour before actual TCM. Changes must contain FIS CODE and Name.

Changes has to be sent by Email to:
Chief of race: tande.13@online.no mob: 41239355
Chief of timing; to-hauan@online.no mob: 99094554

List of competitor Women

25.01.2024 FIS DH Training 1  Women

5406 DH TR I Women 25.jan Nation

5406 DH TR I Women 25.jan FIS Points

26.01.2024 FIS DH – NJC U18 Women

5408 DH Women 26.jan Nation

5408 DH Women 26.jan FIS Points

27.01.2024 FIS DH – Women

 

28.01.2024 FIS SG – NJC U18 Women

5410 SG Women 28.jan Nation

5410 SG Women 28.jan FIS Points

List of competitor Men

25.01.2024 FIS DH Training 1  Men

0416 DH TR I Men 25.jan FIS Points

0416 DH TR I Men 25.jan Nation

26.01.2024 FIS DH – NJC U18 Men

0418 DH Men 26.jan Nation

0418 DH Men 26.jan FIS Points

27.01.2024 FIS DH – Men

 

28.01.2024 FIS SG – NJC U18 Men

0420 SG Men 28.jan Nation

0420 SG Men 28.jan FIS Points