Overnatting

Informasjon om Overnatting

Påmelding

Det benyttes online påmelding via Min Idrett.

Påmeldingsfristen er onsdag 18. mars kl. 23.59. NB: Ingen etteranmeldinger. De som er kvalifisert til NC finale junior må melde seg på vanlig måte.

Etter at påmeldingsfristen har utløpt, vil påmeldingslistene bli lagt ut på nettsiden for gjennomsyn. Korrigeringer må snarest meldes til tormod.kleppa@eidsiva.no. Listene blir fjernet fra nettsiden kl. 23:59 søndag 22. mars. Korrigerte påmeldingslister blir lagt ut tirsdag 24. mars.

Startkontigent

Startkontingent betales ved påmelding i Min Idrett. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt. page2image46320640Startkontingent individuelt kr. 220.- pr. start for fredag og lørdag.