Her finner du viktig info og dokumenter. Se siden for medlemsinfo for ytterligere informasjon.


Politiattest

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag. Mer informasjon om politiattest finner du her

Søk om politiattest her

 

Publisering av foto og video

Kan vi?

Vi ønsker å vise frem den fine aktiviteten  i klubben, og bruker mye foto og video. Likevel er det svært viktig at vi som klubb har respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Vi ber derfor alle foreldre og barn, ved oppstart av året, eller ved en annen passende anledning, å bruke samtykkeerklæringsskjema som Idrettsforbundet har utarbeidet for å innhente tillatelser.

Vi presiserer at dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres så overstyrer det foreldrenes ønsker.

Les mer om publisering her