I menyen til høyre finner du treningsplanen for gruppa for de ulike periodene. Vær oppmerksom på alle kolonner, og spesielt der det står hva slags utstyr en skal ha med seg.

Etter høstferien vil det også bli tilbud om basistrening med Friskis & Svettis på onsdager kl. 17.

Ved kulde, gjelder følgende retningslinjer:

  • Kaldare enn – 13: Ingen intervall
  • Kaldare enn – 15: Ingen felles trening
  • Med vind synker terskelen til å avlyse
  • Tempraturen klokka 16.30, avgjer om det blir trening eller ikkje