NTG Lillehammer i samarbeid med Lillehammer Skiklub ønsker deltagere og trenere velkommen til Hafjell.

Vi ønsker å minne om at hjemmesiden vil være vår primære kommunikasjonsplattform under arrangementet.

 • Påmeldingsfrist for utøvere 10. januar via MinIdrett
 • Lister over deltakere vil ligge tilgjengelig under Competitors/deltagerlister
 • Korrigeringer fra trenere gjøres senest en time før lagledermøtet (e-post til Rolle og Tor)
 • Første lagledermøtet blir avholdt i Arenabygget i målområdet. Start kl. 19:00 onsdag 11. januar.
 • Heiskort kan kun kjøpes online. TRYKK HER FOR KJØP AV HEISKORT AlpincoAktivHafjell2223
 • Utøvere og trenere kan benytte Riksanlegget og gamle Ryk og Reis til skifterom. Ta med sekker ut når en ikke er der.
 • Rennsekretariatet vil være i Arenabygget.

English

We would like to inform that we are only using this webpage for information.

 • Deadline for entry 10. January.
 • Competitor lists Will be available under Competitors
 • Changes from coaches must be done within a hour before the teams captains meeting with an e-mail to: Rolle og Tor)
 • First teams captains meeting will be held in the Arenahouse at the finish area . Starts 19:00 Wednesday 10. January.
 • Lifttickets for the foreign athletes regarding the Nordic agreement and FIS rules. Buy lift tickets online: AlpincoAktivHafjell2223
 • Athletes and coaches can use Riksanlegget and the old afteski. Remember to bring your stuff out when you’re not there.
 • Raceoffice are in the Arenabuilding.