Retningslinjer for endringer til deltakerlistene.

Deltakerlister vil bli gjort tilgjengelig kvelden før aktuelt lagledermøte under de enkelte renn nedenfor.
Endringer (løpere ut og inn) må være arrangør i hende senest 1 time før lagledermøtet starter. Endringen må inneholde FIS CODE og navn for den det gjelder.

Endringer sendes pr mail til:
Adm ansvarlig: totto@lillehammerskiklub.no mob: 93873691
Tidtakersjef: to-hauan@online.no mob: 99094554

List of competitor Women

25.01.2021 FIS SG – NJC U18/U21 Women

Listene er oppdatert 24. jan kl 1545

6401 SG Women 25.jan FIS Points

6401 SG Women 25.jan Nation

27.01.2021 FIS DH Training  Women

6403 DH TR I Women 27.jan FIS Points

6403 DH TR I Women 27.jan Nation

28.01.2020 FIS AC – NJC jU18/U21 Women

6407 AC Women 28.jan FIS Points

6407 AC Women 28.jan Nation

29.01.2020 FIS DH – NJC U18/U21 Women

6405 DH Women 29.jan FIS Points

6405 DH Women 29.jan Nation

List of competitor Men

26.01.2021 FIS SG – NJC U18/U21 Men

Listene er oppdatert 24. jan kl 1545

1443 SG Men 26.jan FIS Points

1443 SG Men 26.jan Nation

27.01.2021 FIS DH Training  Men

1445 DH TR I Men 27.jan FIS Points

1445 DH TR I Men 27.jan Nation

28.01.2020 FIS DH – NJC jU18/U21 Men

1447 DH Men 28.jan FIS Points

1447 DH Men 28.jan Nation

29.01.2020 FIS AC – NJC U18/U21 Men

1449 AC Men 29.jan FIS Points

1449 AC Men 29.jan Nation